Návod k použití baterií do sluchadel

VARTA Auditas typ 10, 13, 312, 675 a 675 implant (ke stažení ve formátu .pdf)

Skladování

Prosíme, neskladujte tyto baterie v lednici! Nejlepší teplota pro skladování baterií je 10°C až 30°C. Baterie skladujte na suchém místě v originálním obalu. Baterie nevystavujte teplotám nad 50°C, např. v uzavřeném autě na slunci. Balení neohýbejte, aby nedošlo k poškození pečetě a vniknutí vzduchu.

Aktivace

Baterie typu zinek vzduch nejsou nabíjecí a jsou aktivovány kyslíkem ze vzduchu. Pečeť (barevná lepicí fólie) udržuje baterii hermeticky uzavřenou. Jakmile odstraníte tuto pečeť, kyslík se dostane do baterie a tím ji aktivuje. Proto neodstraňujte pečeť dříve, než budete baterii používat. Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakmile dojde k aktivaci baterie odstraněním pečetě, dochází k jejímu vybíjení. Opětovné zapečetění baterie nemá již žádný efekt! Velmi dlouhé jazýčky pečetí pomáhají při snadné manipulaci s baterií při vkládání do přístroje. Po odstranění pečetě vyčkejte 10 sekund, než baterii uzavřete do přístroje.

Kontakt s kovem a pokožkou

Prosíme, vyhněte se přenášení a aktivování baterií pomocí kovových předmětů. Toto by mohlo způsobit rychlé vybití baterie. Proto nepřenášejte baterie volně v peněžence nebo kabelce spolu s mincemi nebo klíči. Knoflíkové baterie jsou také citlivé na pot, který se běžně vyskytuje na rukou. Ten může bránit průchodu elektrického proudu. Doporučujeme tedy baterii uchopit za jazýček pečetě – velmi dlouhý „komfortní jazýček“ a takto s ní manipulovat. Samozřejmě nejpohodlnější a nejpraktičtější řešení je použití magnetického pera pro snadné a bezpečné vložení baterii do přístroje.

Recyklace a likvidace

Použité baterie do naslouchadel nikdy nenechávejte v přístroji déle, než je nezbytně nutné. Prosíme, podporujte naši snahu o ochranu přírody a nevhazujte použité baterie do koše spolu s ostatním běžným domácím odpadem. Použité baterie umístěte do speciálních kontejnerů, jejichž obsah bude ekologicky recyklován. Použité baterie nevhazujte do ohně.

Děti a domácí zvířata

Zamezte vždy dětem a zvířatům v přístupu k bateriím, aby nemohly být spolknuty, vdechnuty nebo zničeny. V případě, že dojde k neočekávané události, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.